Služby notáře

Služby jsou zpoplatněny podle platného notářského tarifu.

Převody nemovitostí

Sepis smluv, zastupování ve vkladovém řízení a daňové souvislosti.

Manželské smlouvy

Sepis tzv. předmanželské smlouvy, smlouvy o úpravě majetkových poměru manželů a dohody o rozvodu.

Obchodní korporace

Založení, změny, přeměny, zrušení a likvidace, přímý zápis do obchodního rejstříku a příprava všech průvodních dokumentů.

Notářské úschovy

Bezpečný způsob zajištění úhrady kupní ceny či vydání listin.

Exekuční titul

Efektivní způsob vymáhání splnění povinností dlužníka bez nutnosti vést soudní řízení, ať už se jedná o vyklizení nemovistostí či o splnění peněžitého dluhu.

Rejstřík zástav

Sepis zástavních smluv, zákazu zatížení, vydávání opisů, výpisu či potvrzení z rejstříku zástav.
 

Závět a listina o vydědění

Závět a listina o vydědění sepsaná formou notářského zápisu zajišťuje dědicům významně lepší postavení v řízení o pozůstalosti.

Prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti

Jedinečná možnost, jak ovlivnit správu svého majetku a volbu svého opatrovníka pro případ omezení svéprávnosti.

Svěřenský fond

Efektivní způsob vyčlenění majetku z vlastnictví osoby k určitému účelu.

Společenství vlastníků, spolky, nadace

Sepis stanov, nadační listiny, jejich změn.

Czechpoint

Vydávání výpisu z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, obchodního rejstříku a dalších.
 

Výhrada neúčinnosti právního jednání

Sepis výhrady a jejího doručení za účelem zabránění zkrácení pohledávky věřitele.